Výběr bezpečnostních tabulek

Bezpečnostní značky pro bezpečnost a ochranu zdraví
Výstražné značky, zákazové značky, povinné značky - tyto typy bezpečnostních značek tvoří významnou část označení v provozovně. Správné označení hraje důležitou roli v každém podniku.

Důležité bezpečnostní informace musí být uvedeny během provozu pomocí srozumitelných informací, únikových značek, výstražných značek a zákazových značek. Pouze tímto způsobem mohou zaměstnanci a návštěvníci společnosti jednat v souladu s pokyny společnosti, rychle rozpoznat nebezpečí nebo v případě nutnosti přijmout vhodná opatření.

Bezpečnostní tabulky jsou důležité pro práci na pracovišti
Minimalizace počtu nehod a zabránění zranění osob
Všeobecná bezpečnost při práci
Zamezení škodám na majetku
Bezpečnostní značky mluví samy za sebe

Na pracovišti číhá mnoho rizik a nebezpečí - tato nebezpečí nejsou vždy viditelná. Bezpečnostní tabulky v srozumitelných symbolech proto jasně označují nebezpečí a dávají pokyny pro správné chování. Kombinace geometrického tvaru, barvy a jasného grafického symbolu vyjadřuje prohlášení o bezpečnosti a ochraně zdraví. Podle mezinárodního standardu existuje řada piktogramů, které také překrývají možné jazykové bariéry.

Jaké právní požadavky musí být dodrženy?
Pravděpodobně nejdůležitějším souborem předpisů je zákon a normy. Zákon obsahuje předpisy o označování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích. Pokud společnosti tyto předpisy dodržují, můžete předpokládat, že splňují předpisy vyhlášky o pracovišti.

Nejdůležitější parametry jsou:
Geometrický tvar
Význam bezpečnostního piktogramu
Bezpečnostní barva
Kontrastní barva
Barva grafického symbolu


Jaké jsou druhy bezpečnostních tabulek?
Zákaz: zakazuje chování, které může způsobit nebezpečí
Povinnost: diktuje určité chování
Výstraha: upozornění na nebezpečí


Znalost významu bezpečnostních značek může zachránit životy v případě nouze.

Co ještě je třeba vzít v úvahu při označování?
Pro označení zákazových, povinných a výstražných tabulek je třeba stanovit a vyhodnotit všechna bezpečnostní a zdravotní rizika. Pokud tato nebezpečí nemohou být odstraněna jinými prostředky ochrany, musí být označení označeny bezpečnostní tabulkou.

Jaké materiály volit pro bezpečnostní tabulky?
Vyberte si bezpečnostní značky z materiálů, které mohou dlouhodobě odolávat vlivu prostředí. Plast může být tou správnou volbou nebo samolepící fólie. V sortimentu najdete kvalitní bezpečnostní značení v různých formátech a velikostech z naší vlastní výroby.

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku