Fotoluminiscenční tabulky a značení

Fotoluminiscenční tabulky a nouzová světla

Základem pro instalaci bezpečnostních kontrolních systémů je vyhodnocení rizik. Jsou identifikována a vyhodnocena rizika, aby bylo možno zahájit vhodná ochranná opatření. Při používání bezpečnostních tabulek s dosvitem je třeba zvážit několik pokynů:
  • Označení zdraví a bezpečnosti
  • Únikové cesty a nouzové východy, únikový a evakuační plán
  • Bezpečnostní osvětlení, luminiscenční tabulky
  • Doba dosvitu pigmentů u fotoluminiscenčních tabulek
Podle zákona se od zaměstnavatelů požaduje, aby zřídili dlouhodobý bezpečnostní naváděcí systém s označením únikové cesty.
Předpisy, jako jsou DIN 67510 definují svítivost únikové značky s dlouhým dosvitem. Měření podle normy má mít minimální svítivostí 20 mcd / m2 po 10 minutách a 3 mcd / m2 po 60 minutách. Únikové značení musí být rozeznatelné po celou dobu. Pracoviště se zvláštními riziky v případě všeobecného selhání osvětlení musí mít odpovídající bezpečnostní osvětlení pro únikové cesty a nouzové východy. Zaměstnavatel odpovídá za pravidelnou údržbu a kontrolu bezpečnostního osvětlení. Únikové cesty musí být vybaveny trvalými únikovými bezpečnostními tabulkami, pokud není k dispozici nouzové osvětlení.

Trvalé únikové značky Vás nenechají ve tmě!

V případě nouze se počítá každá sekunda. Únikové cesty proto musí být opatřeny dlouhodobými značkami s dosvitem. Toto zvyšujete bezpečnost v případě výpadku proudu nebo kouře. Využijte výhod bezpečnostních tabulek s dosvitem a ušetřete čas i peníze!

Výhody fotoluminiscenčních únikových značek:

  • levné na nákup a montáž
  • žádné náklady na údržbu
  • bezporuchové
  • bezúdržbové
  • šetrné k životnímu prostředí
  • přizpůsobitelné každému požadavku zákazníka

Intenzivní jas bez elektřiny

Naše únikové tabulky pracují bez elektřiny, jsou bez fosforu a odolné vůči zvýšené teplotě. Při pravidelných kontrolách neustále kontrolujeme kvalitu našich výrobků a garantujeme nejvyšší standardy kvality.

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku