Bezpečnostní tabulky

Označení ochrany zdraví a bezpečnosti slouží k tomu, aby zaměstnanci a návštěvníci rychle a jasně věděli o zdrojích nebezpečí. Vaši zaměstnanci však potřebují pochopit význam každého bezpečnostního označení.

Požadavky na bezpečnostní tabulky

Aby bezpečnostní tabulky splnily svůj účel, musí být splněny 3 podmínky:

1. Zaměstnanci musí být s významem srozuměni. Proto instruujte zaměstnance o významu bezpečnostních tabulek. 
2. Značky musí být jasně znatelné. To se týká jejich velikosti, barevnosti, umístění jejich připevnění a případně také jejich viditelnosti ve tmě (luminiscenční bezpečnostní tabulky).  Nesmějí být kryty ani jinými faktory prostředí.
3. Musí být trvalé. Slunečním zářením nebo chemickými výpary a podobnými vlivy ztrácejí životnost. Proto se při výběru materiálů ujistěte, že jsou odolné vůči životnímu prostředí.
 

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku
Copyright © 2019 Central Company. Powered by Zen Cart