Technické informace a návod

Samolepící bezpečnostní tabulky

  • Oddělete podkladový papír a postupným tlakem fólii přitiskněte.
  • U větších formátu (A5 a větších) doporučujeme fólii po sejmutí podkladového papíru navlhčit vodou, tím se dočasně sníží lepivost a tabulkou lze po podkladovém materiálu pohybovat.
  • Vhodné podkladové plochy pro nalepení bezpečostních tabulek jsou všechny materiály (kov, sklo, umělé hmoty, dřevo apod.) Výjimku tvoří zdiva, beton nebo porézní hmoty. Podkladový povrch musí být důkladně zbavený prachu, mastnoty, nebo jiného znečištění. Čerstvě lakované povrchy by měly být ponechány minimálně 3 měsíce bez polepení kvůli dozrání laku.
  • Lepení je nutné provádět při teplotách vyšších než +5°C.
  • Na fólii lze nesmazatelně psát "lihovou tužkou" CENTROPEN

Plastové bezpečnostní tabulky

  • Možná montáž na porézní i hladké povrchy
  • Instalaci bezpečnostních tabulek lze provézt šrouby, nýty nebo oboustranou lepící páskou.
  • Instalaci lze též provézt nalepením pomocí elastického tmelu (např. silikonu)
  • K lepení nelze použít Chemopren či jiná lepidla na podobné bázi.
  • Před lepením musí být podkladový povrch důkladně zbavený prachu, mastnoty, nebo jiného znečištění.

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku