Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  • Kód: BOZCD001
  • Dostupnost: zboží je dostupné

    495Kč
Přidat do košíku:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na CD - prezentace Power Point

Obsah prezentace:

1 Název a obsah
2 Úvod
3 Rozsah platnosti
4 Definice a pojmy
5 Postup
6 Povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců při zajišťování BOZP
7 Povinnosti zaměstnanců
8 Povinnosti vedoucích zaměstnanců
9 Školení zaměstnanců
10 Pravidla a postupy školení zaměstnanců
11 Činnost pracovníků při vzniku pracovního úrazu
12 Definice pracovního úrazu
13 Rozdělení pracovních úrazů
14 Postup při vzniku pracovního úrazu
15 Pracovní úraz podléhající hlášení
16 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
17 Nežádoucí požívání alkoholu, kouření a toxikomanie
18 Práce zakázané mladistvým, ženám a těhotným ženám
19 Riziková pracoviště - hodnocení rizik
20 Povinná dokumentace BOZP
21 Další předpisy upravující BOZPVíce informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku