Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na CD

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na CD - prezentace Power Point Obsah prezentace: 1 Název a obsah 2 Úvod 3 Rozsah platnosti 4 Definice a pojmy 5 Postup 6 Povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců při zajišťování BOZP 7 Povinnosti zaměstnanců 8 Povinnosti vedoucích zaměstnanců 9 Školení...
495Kč
Dokumenty ke školení z oblasti BOZP

Dokumenty ke školení z oblasti BOZP

Program Dokumenty ke školení z oblasti BOZP a PO obsahuje vypracované dokumenty připravené pro dolpnění a tisk. Školení z oblasti BOZP Řidiči - podklady pro školení Řidiči - testové otázky První pomoc - podklady pro školení První pomoc - testové otázky Vedoucí zaměstnanci - podklady pro...
999Kč
Práce ve výškách

Práce ve výškách

Prezentace Power Point na CD Obsah: 1. Zdravotní způsobilost pracovníka 2. Ochrana proti pádu - hlavní zásady 3. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 4. Zajištění proti pádu (OOPP) 5. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 6. Zajištění pod místem práce 7. Používání žebříků...
549Kč
Školení BOZP vedoucích pracovníků

Školení BOZP vedoucích pracovníků

Prezentace Power point na CD Obsah: 1. Pravidla BOZP 2. Předpisy a dokumentace BOZP 3. Prevence rizik 4. Práva a povinnosti zaměstnance 5. Povinnosti zaměstnavatele 6. Závodní preventivní péče 7. Školení 8. Ochranné pracovní prostředky 9. Organizace práce a pracovní postupy 10. Pracovní úrazy 11....
549Kč
Zásady bezpečné práce

Zásady bezpečné práce

Program Zásady bezpečné práce obsahuje zpracované dokumenty v programu Word určené pro vlastní úpravu a tisk. Program obsahuje: Základní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce řidičů a automechaniků 11/08 Základní povinnosti zhotovitele staveb pro zajištění bezpečnosti práce a technických...
599Kč

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku