Zákazové tabulky s textem

Nepovolaným vstup zakázán - Bezpečnostní tabulka

Nepovolaným vstup zakázán - Bezpečnostní tabulka

Bezpečnostní tabulka - Nepovolaným vstup zakázán se symbolem a textem Tabulka informuje o zákazu vstupu nepovolaným osobám. Zabráníte náhodnému vstupu cizích osob. Jako součást bezpečnostního značení může být použita k prevenci nehod v nezabezpečených oblastech nebo k zajištění provozní...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Cizím vstup zakázán

Bezpečnostní tabulka - Cizím vstup zakázán

Bezpečnostní tabulka cizím vstup zakázán zakazuje vstup osobám. Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky lze instalovat na libovolný povrch. Bezpečnostní samolepky mají tloušťku 0,1 mm....
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Kotelna nepovolaným vstup zakázán

Bezpečnostní tabulka - Kotelna nepovolaným vstup zakázán

Bezpečnostní tabulka Kotelna nepovolaným vstup zakázán Používá se na vchodové dveře nebo stěnu u vchodu do kotelny. Bezpečnostní tabulky - Kotelna nepovolaným vstup zakázán do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm....
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Mazání a čištění za provozu zakázáno

Bezpečnostní tabulka - Mazání a čištění za provozu zakázáno

Bezpečnostní tabulka Mazání a čištění za provozu zakázáno Použijte k označení nebezpečí při mazání a čištění stroje nebo zařízení. Bezpečnostní tabulky - Mazání a čištění za provozu zakázáno do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nedotýkat se!

Bezpečnostní tabulka - Nedotýkat se!

Bezpečnostní tabulky - Nedotýkat se! Zákazová bezpečnostní tabulka "Zákaz dotýkat se" označuje místo se zákazem dotyku. Pohyblivé části stroje, pohony, nástroje, obrobky apod., které jsou volně přístupné, mohou vytvářet nebezpečná místa. Žíravé, dráždivé nebo senzibilizující látky...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Bezpečnostní tabulka - Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Bezpečnostní tabulka Nehas vodou ani pěnovými přístroji Používá se v místech s elektrickým zařízením a jinými místy, kde nelze použít vodu k uhašení hoření nebo požáru. Bezpečnostní tabulka je vhodná k označení materiálů, povrchů a zařízení citlivých na vodu. Pomocí příslušných...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Neparkuj

Bezpečnostní tabulka - Neparkuj

Bezpečnostní tabulka Neparkuj zakazuje parkování na vyznačeném místě. Tato tabulka je snadným řešením, jak upozornit na zakázané místo k parkování. Umístění je vhodné přímo na místo, které chceme omezit pro parkování. Univerzální použití - lze umístit podle potřeby. Bezpečnostní...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nepoužívejte výtah v případě požáru

Bezpečnostní tabulka - Nepoužívejte výtah v případě požáru

Bezpečnostní tabulka Nepoužívejte výtah v případě požáru Zakazuje osobám používat výtah při požáru. Použití výtahu může být život ohrožující. Toto označení varuje ty, kteří chtějí opustit budovu v případě nouze a paniky výtahem. Při požáru je vysoká pravděpodobnost selhání...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj do pracovního prostoru stroje

Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj do pracovního prostoru stroje

Bezpečnostní tabulky - Nevstupuj do pracovního prostoru stroje se symbolem a textem Zákazová značka se používá ve stálých provozovnách, aby se zabránilo nehodám a škodám způsobeným vstupem do nebezpečného prostoru stoje. Tabulka zákazu upozorňuje chodce na zakázaný vstup do oblasti stroje....
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj pod zavěšené břemeno

Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj pod zavěšené břemeno

Bezpečnostní tabulky - Nevstupuj pod zavěšené břemeno Tabulka zákazu se používá v provozovnách, aby se zabránilo nehodám a škodám způsobeným pohybem osob pod zavěšeným břemenem. Značení brání a upozorňuje chodce na nebezpečné místo pod zavěšeným předmětem. Tabulky umístěte do...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nezapínej

Bezpečnostní tabulka - Nezapínej

Bezpečnostní tabulka Nezapínej upozorňuje na nebezpečí od stroje nebo zařízení Zákazové značení zakazuje zapínání stroje nebo zařízení. Umisťuje se u ovládacího panelu, stroje nebo zařízení. Používá se pro stroje, které mohou být poškozeny nesprávným používáním nebo které...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nezapínej na zařízení se pracuje

Bezpečnostní tabulka - Nezapínej na zařízení se pracuje

Bezpečnostní tabulka Nezapínej na zařízení se pracuje Umisťuje se na ovládací panel, řazení zařízení nebo mechanismů během oprav a uvedení do provozu. Bezpečnostní tabulka zákazu Nezapínej na zařízení se pracuje varuje před zapínáním zařízení. Značení se používá pro stroje,...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Průchod zakázán

Bezpečnostní tabulka - Průchod zakázán

Bezpečnostní tabulka Průchod zakázán Průchod zakázán se používá ve stálých prostorech, aby se předešlo nehodám a škodám při procházení osob. Jako součást provozního označení zabraňuje vstupu chodců do zaneprázdněných nebo nebezpečných oblastí. Tato bezpečnostní tabulka se...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Soukromý pozemek, vstup zakázán

Bezpečnostní tabulka - Soukromý pozemek, vstup zakázán

Bezpečnostní tabulka Soukromý pozemek, vstup zakázán určená k ochraně pozemku. Tabulka slouží k označení zákazu vstupu na soukromý pozemek. Umisťuje se na začátku soukromého pozemku. Instalace je možná například na plot, zeď, dřevo apod. Upozorněte cizí osoby na soukromé vlastnictví pozemku...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Stůj dopravní prostor

Bezpečnostní tabulka - Stůj dopravní prostor

Bezpečnostní tabulka Stůj dopravní prostor Slouží k označení dopravního prostoru. Bezpečnostní tabulky Stůj dopravní prostor do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Za provozu vstup zakázán

Bezpečnostní tabulka - Za provozu vstup zakázán

Bezpečnostní tabulky - Za provozu vstup zakázán A4, A5 Bezpečnostní tabulky Za provozu vstup zakázán do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití v...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Zákaz kouření a manipulace s plamenem

Bezpečnostní tabulka - Zákaz kouření a manipulace s plamenem

Bezpečnostní tabulka Zákaz kouření a manipulace s plamenem Používá se při otevřeném ohni a kouření v místech, kde může způsobit požár. Oheň a plameny mohou být nebezpečné na mnoha pracovištích, zejména na těch, kde jsou přítomny hořlavé plyny a kapaliny. Zaměstnancům i...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Zákaz kouření a přístupu s plamenem

Bezpečnostní tabulka - Zákaz kouření a přístupu s plamenem

Bezpečnostní tabulka Zákaz kouření a přístupu s plamenem Tato bezpečnostní tabulka zakazuje používání ohně, otevřeného plamene a kouření. Bezpečnostní tabulky Zákaz kouření a přístupu s plamenem do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Zákaz manipulace při provozu

Bezpečnostní tabulka - Zákaz manipulace při provozu

Bezpečnostní tabulka zákaz manipulace při provozu Používá se k označení stroje nebo zařízení pro které je zakázána manipulace při provozu. Bezpečnostní tabulky Zákaz manipulace při provozu do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Zákaz neopravněné manipulace

Bezpečnostní tabulka - Zákaz neopravněné manipulace

Bezpečnostní tabulky - Zákaz neopravněné manipulace A4, A5 Bezpečnostní tabulky Zákaz neopravněné manipulace do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru....
19Kč
... více informací

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku