Výstražné symboly

Bezpečnostní tabulka - Symbol - laserové záření

Bezpečnostní tabulka - Symbol - laserové záření

Bezpečnostní tabulka - Symbol - laserové záření Výstražná tabulka se symbolem laserového záření označuje potenciální nebezpečí, které představuje systémů a zařízení s laserovým zářením. Výstražné značky jsou povinné pro všechny pracovní oblasti, ve kterých může dojít k nehodám...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Symbol - nebezpečí pádu

Bezpečnostní tabulka - Symbol - nebezpečí pádu

Bezpečnostní tabulka - Symbol - nebezpečí pádu Výstražnou tabulkou s piktogramem nebezpečím pádu označuje nezabezpečené oblasti, kde hrozí zvýšené nebezpečí pádu. Mezi ně patří staveniště, nezajištěné lešení a nezajištěné žebříky a schody. Prostory označte příslušnými...
19Kč
... více informací
Symbol - Výstraha! Riziko koroze nebo poleptání

Symbol - Výstraha! Riziko koroze nebo poleptání

Bezpečnostní tabulky - Výstraha! Riziko koroze nebo poleptáníí A4 , A5 Bezpečnostní tabulky - Výstraha! Riziko koroze nebo poleptání do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají...
19Kč
... více informací

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku