Vystražené tabulky s textem

Výstražné bezpečnostní tabulky pro označení nebezpečných látek, elektrických zařízení, strojů, označení překážek a jiných nebezpečných míst.

Výstražné tabulky se používají k označení nebezpečných míst v obchodních prostorách a budovách. Vyrábíme je v nejvyšší kvalitě a v různých materiálech, variantách a velikostech. Správně zvolené a instalované značení zvyšuje možnost bezpečnosti.
Nejčastěji jsou používány tyto tabulky:

Laserové výstražné tabulky

Nabízené laserové výstražné tabulky vyrábíme v souladu s platnými zákony. Slouží k varování před nebezpečím při používání laserové technologie. Označení je vyžadováno zákonem. Různé třídy laserů musí být označeny odlišně, protože představují různá rizika. Tyto výstražné tabulky často vyrábíme podle specifikací zákazníka.

Výstražné tabulky pro elektrotechniku

Tato kategorie upozorňuje na nebezpečí, které se týkají zejména oblasti elektrotechniky. Nabízíme také značení pro elektrotechniku podle Vašich specifických požadavků.

Barevné provedení výstražných bezpečnostních tabulek a značek je kombinace barvy žluté a bílé. Jsou k dispozici v plastovém nebo samolepícím provedení.

 více informací....
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí! Nízká teplota

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí! Nízká teplota

Nebezpečí! Nízká teplota se používá v pracovních prostorech tam, kde převažují velmi nízké teploty z důvodu provozních požadavků. Tato bezpečnostní tabulka označuje chladicí místnosti, ve kterých hrozí nebezpečí omrzlin nebo poškození citlivých přístrojů. Zaměstnanci jsou instruováni,...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí otravy

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí otravy

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí otravy Tabulka varování před nebezpečím otravy toxickými látkami informuje, že v uloženém prostoru se nachází toxické látky a upozorňuje na nebezpečí práce s nimi. Výstražná tabulka se používá zejména pro označení sudů, kanystrů, lahví a jiných nádob....
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí otravy plynem

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí otravy plynem

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí otravy plynem Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí otravy plynem - do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití v exteriéru...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí poleptání

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí poleptání

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí poleptání Výstražná tabulka označuje žíravé látky, které mohou způsobit vážná poranění při přímém kontaktu s kůží. Jedná se především o kyseliny, plyny, jako je chlor nebo fluor, a sloučeniny, které reagují s kyselinou nebo alkalickou vodou. Označení...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí popálení

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí popálení

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí popálení A4, A5 Bezpečnostní tabulka s upozorněním na nebezpečí popálení se umisťuje v blízkosti zařízení a vybavení, z nichž existuje nebezpečí v důsledku generování tepla a opaření nebo popálení. Výstražné značení je důležité zejména v...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí požáru hořlavých kapalin

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí požáru hořlavých kapalin

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí požáru hořlavých kapalin Upozorňuje na přítomnost hořlavé látky. Používá se u vchodových dveří, skříňových dveří, kontejnerů apod. Bezpečnostní tabulky jsou vhodným způsobem, jak zajistit dodržení právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí radioaktivní látky

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí radioaktivní látky

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí radioaktivní látky Výstražná tabulka se používá pro označování zdrojů záření, které představují riziko pro lidské zdraví. Ve všech oblastech, kde se používají radioaktivní látky, ionizující záření nebo v nichž jsou uloženy radioaktivní látky....
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí uklouznutí

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí uklouznutí

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí uklouznutí Výstražná značka nebezpečí uklouznutí se používá pro označení pracovní oblasti, kde hrozí zvýšené nebezpečí uklouznutí. Například v místech s nebezpečím vzniku mastných látek, vlhkosti nebo extrémních povětrnostních podmínek. Označením...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí úrazu

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí úrazu

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí úrazu A4 , A5 Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí úrazu do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití v exteriéru je...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí úrazu padajícím zdivem

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí úrazu padajícím zdivem

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí úrazu padajícím zdivem Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí úrazu padajícím zdivem - do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí výbuchu Tabulka nebezpečí výbuchu se používá v prostorech, v nichž jsou uloženy výbušné látky nebo je nutné s nimi manipulovat. Patří sem např. výbušniny, detonační přístroje, pyrotechnické výrobky. Nesprávná manipulace může proto mít za následek život...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu - Zóna 1

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu - Zóna 1

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí výbuchu - Zóna 1 Používá se k upozornění na výbušné látky nebo výbušné prostředí. Výstražná tabulka Nebezpečí výbuchu zóna 1 upozorňuje na zvýšené nebezpečí výbuchu ve vyhrazeném pracovním prostoru. Výstražná značka zakazuje použití elektrických...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu - Zóna 2

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu - Zóna 2

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí výbuchu - Zóna 2 Používá se k upozornění na výbušné prostředí nebo výbušné látky. Nebezpečí výbuchu - Zóna 2 upozorňuje na zónu ve které jsou potenciálně nebezpečné látky. Mezi ně patří např. výbušniny, pohonné hmoty a pyrotechnické výrobky....
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu - Zóna 20

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu - Zóna 20

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí výbuchu - Zóna 20 Používá se k upozornění na výbušné látky nebo výbušné prostředí. Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu - Zóna 22

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu - Zóna 22

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí výbuchu Zóna 22 Používá se k upozornění na výbušné látky nebo výbušné prostředí. Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu hořlavých par

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu hořlavých par

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí výbuchu hořlavých par Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití v exteriéru je také...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu plynu

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu plynu

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí výbuchu plynu Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití v exteriéru je také samozřejmě...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu prachu

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu prachu

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí výbuchu prachu Výstražnou tabulkou upozorňující na nebezpečí výbuchu prachu vhodným způsobem upozorníte zaměstnance na prostory s uloženými potenciálně nebezpečnými látky a na nebezpečí, které může vzniknout při práci s těmito látkami. Nesprávná...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu při styku ventilu

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu při styku ventilu

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí výbuchu při styku ventilu s mastnými látkami Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití v...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí! Výbušné prostředí

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí! Výbušné prostředí

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí! Výbušné prostředí Bezpečnostní tabulka pro označení nebezpečí v souvislosti s předpisy o prevenci úrazů. Tento výstražný symbol upozorňuje na prostředí s nebezpečím výbuchu a musí být instalován v prostředí, jako jsou například prostory pro...
19Kč
... více informací

Speciální výstražné tabulky pro zvláštní použití

Potřebujete speciální piktogram nebo text? Potřebujete výstražné samolepky se speciální tepelnou odolností? Podle Vašich nápadů a požadovaných specifikací vytiskneme bezpečnostní značení s požadovaným textem a symbolem. Vyrábíme také reflexní nápisy, které odrážejí světlo.

Pokud nevíte, které značení je pro Vás tou správnou volbou, kontaktujte nás. Rádi Vám poradíme.

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku