Přehled všeho zboží


Kód: 10080
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulka Výstraha! Riziko toxicity Tato tabulka informuje, že v označeném prostoru jsou uložené toxické látky nebo varuje při ... více informací
Bezpečnostní tabulky - Výstraha trakční vedení vzdáleno jen A4, A5 Bezpečnostní tabulky - Výstraha trakční vedení vzdáleno jen do ... více informací
Bezpečnostní tabulky - Výstraha vstupovat na trať životu nebezpečno A4, A5 Bezpečnostní tabulky - Výstraha vstupovat na trať životu ... více informací
Bezpečnostní tabulky - Výstraha životu nabezpečno dotýkat se el.zařízení A4, A5 Bezpečnostní tabulky - Výstraha životu nabezpečno ... více informací

Kód: 20024
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulky - Za provozu vstup zakázán A4, A5 Bezpečnostní tabulky Za provozu vstup zakázán do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu ... více informací

Kód: TP037
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulka Zajisti tlakové láhve Tabulka zajisti tlakové láhve informuje osoby ve vyhrazených prostorách, aby zabránily pádu ... více informací
Zajišťuj se ochranným pásem informuje zaměstnance o nutnosti v určitých oblastech práce používat bezpečnostní pás. Tabulka se používá ... více informací

Kód: F013
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulka Zákaz kouření Značka zákazu kouření se používá nejen k ochraně nekuřáků, ale také z hygienických a ... více informací
Bezpečnostní tabulka Zákaz kouření a manipulace s plamenem Používá se při otevřeném ohni a kouření v místech, kde může způsobit ... více informací
Bezpečnostní tabulka Zákaz kouření a přístupu s plamenem Tato bezpečnostní tabulka zakazuje používání ohně, otevřeného plamene a ... více informací
Bezpečnostní tabulka Zákaz kouření v celém objektu Používá se k označení objektu, ve kterém může vzniknout požár. Tabulka se ... více informací

Kód: 20011
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulka zákaz manipulace při provozu Používá se k označení stroje nebo zařízení pro které je zakázána manipulace při ... více informací
Bezpečnostní tabulky - Zákaz neopravněné manipulace A4, A5 Bezpečnostní tabulky Zákaz neopravněné manipulace do velikosti A4 jsou vyrobeny ... více informací
Bezpečnostní tabulka Zákaz použití vody při hašení Používá se v místech a oblastech, kde je zakázáno hašení vodou. Nejčastěji v ... více informací

Kód: 20001
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulka Zákaz provozu vozíků Používá se na místech, kde je zakázáno používat dopravní prostředky (například nakladače ... více informací
Bezpečnostní tabulky - Zákaz spouštění motorů v uzavřené garáži A4, A5 Bezpečnostní tabulky Zákaz spouštění motorů v uzavřené ... více informací

Kód: F012
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulka Zákaz vstupu Umisťuje se u vchodu do nebezpečných prostor, místností, pozemků atd. Bezpečnostní tabulky do velikosti ... více informací
Bezpečnostní tabulka Zákaz výskytu otevřeného ohně Používá se k označení míst a prostor, kde může otevřený oheň a kouření ... více informací

Kód: 60029
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulky - Zapnuto A4, A5 Bezpečnostní tabulky - Zapnuto do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty ... více informací
 

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku
Copyright © 2019 Central Company. Powered by Zen Cart