Přehled všeho zboží

Bezpečnostní tabulky - Nevstupuj pod zavěšené břemeno Tabulka zákazu se používá v provozovnách, aby se zabránilo nehodám a škodám ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODEL60015
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulka Nezapínej upozorňuje na nebezpečí od stroje nebo zařízení Zákazové značení zakazuje zapínání stroje nebo ... více informací
Bezpečnostní tabulka Nezapínej na zařízení se pracuje Umisťuje se na ovládací panel, řazení zařízení nebo mechanismů během oprav a ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODELF051
Cena: 65Kč

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Nouzový východ 200 x 75 mm Tabulka pro označení nouzového východu je vyrobená z ... více informací
Bezpečnostní tabulka - Ohlašovna požáru

Vložit:

TEXT_PRODUCT_MODELF076
Cena: 7Kč

210x90 mm

TEXT_PRODUCT_MODELF046
Cena: 65Kč

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Ohlašovna požáru 200x75 mm Pokud v budově vypukne požár, je nutná rychlá pomoc. Hasičský ... více informací
Bezpečnostní tabulka - Oxidující

Vložit:

TEXT_PRODUCT_MODEL40031
Cena: 11Kč

Bezpečnostní tabulky - Oxidující 148x105 mm. Bezpečnostní tabulky - Oxidující jsou vyrobeny ze samolepící fólie a mají tloušťku ... více informací
Bezpečnostní tabulka Označení požární hadice 150 x 150 mm Mezinárodní symbol požární hadice ukazuje umístění hasicích hadic ve ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODELTP020
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulka Používej chrániče sluchu Tato bezpečnostní tabulka naznačuje, že v souvislosti s bezpečností je nutné používat ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODELTP024
Cena: 19Kč

Používej ochranné rukavice informuje o bezpečnostním opatření k ochraně rukou. Zaměstnanci musí mít na označených místech ochranné ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODELTP033
Cena: 19Kč

Používej ochrannou obuv slouží k ochraně zaměstnanců před vážným poraněním nohou. Bezpečnostní tabulka se používá na ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODELTP022
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulka Používej ochrannou přilbu Je určena k příkazu používání vhodné ochranné přilby proti vážným poraněním hlavy. ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODELTP030
Cena: 19Kč

Tabulka používej ochranný oděv se používá ve všech oblastech, v němž jsou zaměstnanci povinni nosit osobní ochranný oděv. V mnoha ... více informací
Tato bezpečnostní tabulka slouží k ochraně proti závažnému dýchací úrazu na pracovišti. Značení používej ochranný respirátor ... více informací
Bezpečnostní tabulky - Pozor - kabel vysokého napětí životu nebezpečno A4, A5 Bezpečnostní tabulky - Pozor - kabel vysokého napětí ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODEL10074
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulky - Pozor - Nahoře se pracuje Bezpečnostní tabulky - Pozor - Nahoře se pracuje - do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODEL60025
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulky - Pozor elektrické zařízení upozorňují na nebezpečí poranění elektrickým proudem. Musí být umístěny všude ... více informací
Bezpečnostní tabulky - Pozor elektroinstalační kanál životu nebezpečno A4, A5 Bezpečnostní tabulky - Pozor elektroinstalační kanál ... více informací
Bezpečnostní tabulky - Pozor napětí životu nebezpečné A4, A5 Bezpečnostní tabulky - Pozor napětí životu nebezpečné do velikosti A4 jsou ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODEL10005
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulka Pozor na zavěšené břemeno Používá se pro prevenci nehod v oblastech, kde lidé pracují s jeřáby navijáků a ... více informací

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku