Přehled všeho zboží


TEXT_PRODUCT_MODEL60022
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulky - Hlavní vypínač jeřábu A4, A5 Bezpečnostní tabulky - Hlavní vypínač jeřábu do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODEL60004
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulky - Hlavní vypínač výtahu A4, A5 Bezpečnostní tabulky - Hlavní vypínač výtahu do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODELF047
Cena: 52Kč

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Hydrant - nápis 200 x 75 mm V případě požáru se hasiči musí rychle orientovat a bezpečnostní ... více informací
Bezpečnostní tabulka Kotelna nepovolaným vstup zakázán Používá se na vchodové dveře nebo stěnu u vchodu do kotelny. Bezpečnostní tabulky ... více informací
Bezpečnostní tabulka Mazání a čištění za provozu zakázáno Použijte k označení nebezpečí při mazání a čištění stroje nebo ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODELF045
Cena: 73Kč

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Místo první pomoci 150 x 150 mm V praxi se často používá bezpečnostní tabulka s křížem, ... více informací
Místo vyhrazené pro kouření vymezuje prostory pro kouření a odděluje je jasně a viditelně od oblastí bez kouření. Značka informuje ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODEL60021
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulky - Napětí V A4, A5 Bezpečnostní tabulky - Napětí ? V do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODEL10041
Cena: 19Kč

Nebezpečí! Nízká teplota se používá v pracovních prostorech tam, kde převažují velmi nízké teploty z důvodu provozních požadavků. ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODEL10062
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí otravy Tabulka varování před nebezpečím otravy toxickými látkami informuje, že v uloženém prostoru se ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODEL10081
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí otravy plynem Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí otravy plynem - do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODEL10043
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí poleptání Výstražná tabulka označuje žíravé látky, které mohou způsobit vážná poranění při ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODELP109
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí popálení A4, A5 Bezpečnostní tabulka s upozorněním na nebezpečí popálení se umisťuje v blízkosti ... více informací
Bezpečnostní tabulka Nebezpečí požáru hořlavých kapalin Upozorňuje na přítomnost hořlavé látky. Používá se u vchodových dveří, ... více informací
Bezpečnostní tabulka Nebezpečí radioaktivní látky Výstražná tabulka se používá pro označování zdrojů záření, které představují ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODEL10051
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí uklouznutí Výstražná značka nebezpečí uklouznutí se používá pro označení pracovní oblasti, kde ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODEL10101
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí úrazu A4 , A5 Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí úrazu do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 ... více informací
Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí úrazu padajícím zdivem Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí úrazu padajícím zdivem - do velikosti A4 jsou ... více informací

TEXT_PRODUCT_MODELP104
Cena: 19Kč

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí výbuchu Tabulka nebezpečí výbuchu se používá v prostorech, v nichž jsou uloženy výbušné látky nebo je ... více informací
Bezpečnostní tabulka Nebezpečí výbuchu - Zóna 1 Používá se k upozornění na výbušné látky nebo výbušné prostředí. Výstražná ... více informací

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku