Označení vozidla


Označení vozidel přispívá k bezpečnosti provozu

U všech motorových vozidel není okamžitě patrné, jaké potenciálně nebezpečné nebo citlivé náklady jsou přepravovány. Věnujte pozornost odpovídajícímu označení upozorňující na osoby nebo zvířata ve vozidle. Odpovídající značení varuje cizí osoby před nebezpečím.

Možnosti identifikace

Parkovací povolení a značky na vozidlech poskytují potřebné informace. Díky nim jsou parkovací oprávnění viditelné a okamžitě rozeznatelné. Bezpečnostní upozornění, jako je přeprava malých dětí, těžce postižených osob, zvířat, začínajícími řidiči atd. chrání před nekontrolovaným chováním a nehodami.

Tabule, značky a výstražné samolepky

Viditelné a rozeznatelné tabule rychle varují účastníky provozu. Preventivně zabrání nekontrolovatelným nárazům zezadu při přepravě osob nebo nebezpečných věcí. Nálepky pro přepravu zboží mohou také označovat nebezpečné zboží a přispívat k regulovanému a bezproblémovému provozu.

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku