Zákazové bezpečnostní tabulky


Zákazové bezpečnostní tabulky slouží k informaci o zakázaných činnostech

Zákazové tabulky a samolepky slouží k zakázání nevhodných a nebezpečných činností. Musí splňovat různé regulační požadavky a normy. Tím je zajištěno, aby nedošlo k neporozumění a nedošlo tím k nehodám nebo nedodržení zákazů. Svým charakteristickým vzhledem - bílým pozadím, černým piktogramem a červeným okrajem jsou velmi nápadným symbolem, který okamžitě upoutá pozornost každého pozorovatele.
Přispívají tím k bezpečnosti ve firmách, institucích, výrobních halách atd., protože piktogramy jasně ukazují nebezpečí. Značky zákazu se používají tam, kde vzhledem k okolnostem není možné odstranit potenciální nebezpečí. Upozorňují a jasně ukazují, které chování je zakázáno. Pokud jsou dodržovány, zabraňují nebezpečným situacím, které mohou nastat v důsledku nedbalosti nebo nevědomosti. Jako zaměstnavatel jste také podle zákona povinni zabezpečovat a označovat nebezpečné oblasti.

Nejpoužívanější jsou zákazy kouření, používání ohně, zákazy vstupu, hašení vodou, dotýkání. Potřebuje vyrobit tabulku na míru? Neváhejte nás kontaktovat.


Zákazové tabulky a značení podle norem ČSN EN ISO 7010.

Upozorňují na zákaz činností, které jsou spojeny s nebezpečím pro lidi nebo poškození strojů a materiálu nesprávnou manipulací. Zákazové bezpečnostní tabulky se používají jednotlivě nebo v kombinaci s textovými dodatky. Vyrábíme je jako jednoduché piktogramy a kombinované značky s textovými dodatky v různých velikostech.Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku