Výstražné bezpečnostní tabulky


Výstražné bezpečnostní tabulky slouží k informaci o nebezpečnosti

Výstražné tabulky se používají k identifikaci překážek a potenciálních rizikových míst a jsou také určeny ke zvýšení pozornosti. Symboly jsou součástí bezpečnostních symbolů podle normy, které mají za cíl zvýšit bezpečnost ve společnosti a zabránit nehodám.
Jako zaměstnavatel jste povinni označit nebezpečné oblasti ve Vaší společnosti a tím zajistit bezpečnost Vašich zaměstnanců. Výstražné značení se stále více používá ve výrobních firmách, na strojích a zařízeních nebo ve skladech. Měly být rozpoznatelné včas, a to i z dálky. Kromě toho je vhodné upozornit na existující nebezpečí pomocí výstražných značek v oblastech, kde se používají nebezpečné látky.

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku