Příkazové bezpečnostní tabulky

Příkazové bezpečnostní tabulky slouží k informaci o povinnosti

V této kategorii naleznete příkazové bezpečnostní tabulky.
Bezpečnostní tabulky jsou velmi důležitou částí vybavení každé firmy a na veřejných místech. Na základě piktogramů dle normy mohou být odlišeny informace o bezpečnosti, bezpečnostní značky zákazu a bezpečnosti značky varování. Všechny bezpečnostní tabulky jsou definovány tvarem a barvou. Příkazové tabulky mají kulatý tvar a bílé piktogramy na modrém pozadí s bílým okrajem.
Každá osoba odpovědná za zdraví a bezpečnost ve Vaší firmě by měla zajistit, aby bylo bezpečnostní značení čitelné a bylo vyrobeno pouze z  kvalitních materiálů.

Všechny bezpečnostní tabulky z naší nabídky jsou navrženy vysoce kvalifikovaný týmem odborníků a konzultovány s kontrolními orgány. Bezpečnostní tabulky v našem obchodě jsou k dispozici ve formě plastu a samolepící fólie.


Bezpečnostní tabulka - Cesta vyhrazená pro chodce

Bezpečnostní tabulka - Cesta vyhrazená pro chodce

Bezpečnostní tabulka - Cesta vyhrazená pro chodce Bezpečnostní tabulka Cesta vyhrazená pro chodce informuje chodce používat silnice v označené oblasti. Přibližně 25% všech pracovních úrazů se vyskytuje na vnitřních dopravních trasách. Dopravní trasy ve společnosti umožňují přístup na...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Místo vyhrazené pro kouření

Bezpečnostní tabulka - Místo vyhrazené pro kouření

Místo vyhrazené pro kouření vymezuje prostory pro kouření a odděluje je jasně a viditelně od oblastí bez kouření. Značka informuje kuřáky, aby využívali prostory pro kuřáky. Jasné označení podporuje aktivní ochranu proti kouření a usnadňuje orientaci pro kuřáky a nekuřáky.
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Používej chrániče sluchu

Bezpečnostní tabulka - Používej chrániče sluchu

Bezpečnostní tabulka Používej chrániče sluchu Tato bezpečnostní tabulka naznačuje, že v souvislosti s bezpečností je nutné používat ochranu sluchu. Slouží k ochraně zaměstnanců na pracovištích s vysokou úrovní hluku. Upozorňuje, že ochrana uší musí být vždy používána v označených...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Používej ochranné rukavice

Bezpečnostní tabulka - Používej ochranné rukavice

Používej ochranné rukavice informuje o bezpečnostním opatření k ochraně rukou. Zaměstnanci musí mít na označených místech ochranné rukavice. Tabulka se používá na všech místech, kde je zvýšené riziko havárie při manuálních činnostech. Například nebezpečí způsobená nebezpečnými...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Používej ochrannou obuv

Bezpečnostní tabulka - Používej ochrannou obuv

Používej ochrannou obuv slouží k ochraně zaměstnanců před vážným poraněním nohou. Bezpečnostní tabulka se používá na pracovištích, kde existuje zvýšené riziko pádu předmětů, tepla nebo chladu nebo agresivních látek. Upozorňuje zaměstnance, aby používali bezpečnostní obuv na...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Používej ochrannou přilbu

Bezpečnostní tabulka - Používej ochrannou přilbu

Bezpečnostní tabulka Používej ochrannou přilbu Je určena k příkazu používání vhodné ochranné přilby proti vážným poraněním hlavy. Používá se ve všech pracovních oblastech, kde je zvýšené riziko padajících předmětů. Také při možných nebezpečích bočních odlétajících...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Používej ochranný oděv

Bezpečnostní tabulka - Používej ochranný oděv

Tabulka používej ochranný oděv se používá ve všech oblastech, v němž jsou zaměstnanci povinni nosit osobní ochranný oděv. V mnoha pracovních oblastech se zvýšeným rizikem nehod a zranění, např. kde se pracuje s nebezpečnými nástroji, chemickými látkami nebo vysokým teplem. Může být...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Používej ochranný respirátor

Bezpečnostní tabulka - Používej ochranný respirátor

Tato bezpečnostní tabulka slouží k ochraně proti závažnému dýchací úrazu na pracovišti. Značení používej ochranný respirátor informuje zaměstnance, že jsou povinni nosit respirátor v označených pracovních místech. Respirační masky se používají ve všech pracovních oblastech, kde existuje...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Pracuj jen v ochranných brýlích

Bezpečnostní tabulka - Pracuj jen v ochranných brýlích

Pracuj jen v ochranných brýlích upozorňuje pracovníky na nutnost používání ochrany očí. Aby nedošlo k ohrožení očí osob zapojených do pracovních oblastí, které jsou označeny značkou na ochranu očí, je třeba přijmout určitá bezpečnostní opatření. Je proto vhodné nosit ochranné brýle,...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Pracuj s obličejovým štítem

Bezpečnostní tabulka - Pracuj s obličejovým štítem

Bezpečnostní tabulka pracuj s obličejovým štítem zaměstnanci naznačuje, že je povinný nosit vhodnou ochranu obličeje. Obličejový štít se používá ve všech činnostech se zvýšeným rizikem pro obličej. To se týká činností, které pracují s chemickými látkami nebo tam, kde je riziko...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Před odchodem vypni proud

Bezpečnostní tabulka - Před odchodem vypni proud

Tabulka před odchodem vypni proud. Nezajištěná údržba nebo opravy na elektrických strojích a zařízeních pod proudem často vedou k pracovním úrazům nebo ke škodám na elektrickém zařízení. Zaměstnance je třeba upozornit bezpečnostní tabulkou na to, že zařízení musí být odpojeno od...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Umyj si ruce

Bezpečnostní tabulka - Umyj si ruce

Tabulka umyj si ruce vyzývá zaměstnance, aby dodržovali platné hygienické předpisy. Značení je používáno zejména v oblastech zdravotní péče, potravinářském průmyslu a dalších citlivých oblastech hygieny. To má zabránit infekcím a kontaminaci biologickými a chemickými látkami.
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Vypni v nebezpečí

Bezpečnostní tabulka - Vypni v nebezpečí

Bezpečnostní tabulky - Vypni v nebezpečí A4, A5 Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití v exteriéru je také samozřejmě...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Zajisti tlakové láhve

Bezpečnostní tabulka - Zajisti tlakové láhve

Bezpečnostní tabulka Zajisti tlakové láhve Tabulka zajisti tlakové láhve informuje osoby ve vyhrazených prostorách, aby zabránily pádu stávajících lahví s plynem a vyhnuly se nesprávnému zacházení. Zabrání se tak úrazům. Kromě toho je zabráněno nežádoucímu úniku plynů. Bezpečnostní...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Zajišťuj se ochranným pásem

Bezpečnostní tabulka - Zajišťuj se ochranným pásem

Zajišťuj se ochranným pásem informuje zaměstnance o nutnosti v určitých oblastech práce používat bezpečnostní pás. Tabulka se používá zejména v oblastech, kde je zvýšené riziko pádu, např. při práci ve vysokých nadmořských výškách, v nestabilních nebo těžko přístupných místech....
19Kč
... více informací
Ochranný kryt sejmi jen, je-li zařízení v klidu

Ochranný kryt sejmi jen, je-li zařízení v klidu

Tabulka ochranný kryt sejmi jen, je-li zařízení v klidu je povinné označení a vybízí pracovníky, aby dodržovali bezpečnostní pravidla pro sejmutí krytu pouze u zařízení v klidu. Tuto bezpečnostní tabulku umístěte v blízkosti stroje na dobře viditelné místo nejlépe ve výšce očí....
19Kč
... více informací

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku