Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky

Únikové bezpečnostní tabulky - Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. platné od 1.1. 2003

Jsou velmi důležitým bezpečnostním prvkem na pracovišti nebo ve veřejných prostorách.
V případě evakuace mají lidem pomoci udržet klidné a racionální myšlení a směrovat je do bezpečného místa. Značení musí být jasným řešením situace pro případ úniku. To je důvod, proč únikové bezpečnostní tabulky musí být dostatečně velké, jasné a jednoznačně čitelné.
Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Naše fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky odpovídají svítivosti stanovené normami.

Plastové tabulky mohou mít předvrtány otvory o průměru 3mm pro montáž pomocí hmoždinek nebo jsou opatřeny samolepící speciální páskou 3M pro lepení přímo na zeď.Bezpečnostní tabulka - Zákaz kouření a manipulace s plamenem

Bezpečnostní tabulka - Zákaz kouření a manipulace s plamenem

Bezpečnostní tabulka Zákaz kouření a manipulace s plamenem Používá se při otevřeném ohni a kouření v místech, kde může způsobit požár. Oheň a plameny mohou být nebezpečné na mnoha pracovištích, zejména na těch, kde jsou přítomny hořlavé plyny a kapaliny. Zaměstnancům i...
19Kč
... více informací
Fotoluminiscenční samolepka na dveře

Fotoluminiscenční samolepka na dveře

Fotoluminiscenční samolepka na dveře pro usnadnění odemykání Samolepka na dveře usnadňuje ve tmě nalezení díry pro vložení klíče. Fotoluminiscenční materiál svítí až 10 hodin po vypnutí dodávky elektrického proudu.
19Kč
Podlahové značení - kolečka

Podlahové značení - kolečka

Průběh a konec únikové cesty lze průběžně označovat lepicími body (kolečkami). Rychlou evakuaci v případě nebezpečí lze zaručit pouze jednotným a jasně rozpoznatelným označením. Světelné spínače, svítidla a podlahy jsou ideální pro připevnění fotoluminiscenčních koleček, protože...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikový východ - nápis

Bezpečnostní tabulka - Únikový východ - nápis

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Únikový východ - nápis 200 x 50 mm. Správné označení únikových východů je založeno na správném výběru a umístění bezpečnostních tabulek. Únikové východy musí být označeny tabulkou nad dveřmi. Instalací tohoto značení na pracovišti lze v...
39Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Hasící přístroj - nápis

Bezpečnostní tabulka - Hasící přístroj - nápis

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Hasicí přístroj - nápis 150 x 50 mm Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití v...
48Kč
... více informací
Sada šipek a koleček

Sada šipek a koleček

1 sada koleček 2 cm - 15 ks 1 sada šipek 2,5 cm - 20 ks 
49Kč
Bezpečnostní tabulka - Hydrant - nápis

Bezpečnostní tabulka - Hydrant - nápis

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Hydrant - nápis 200 x 75 mm V případě požáru se hasiči musí rychle orientovat a bezpečnostní tabulky poskytují důležité informace. Tabulky s nápisem hydrant označují zařízení, která jsou pro hasičský sbor v případě požáru velmi důležitá. Při...
52Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nouzový východ

Bezpečnostní tabulka - Nouzový východ

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Nouzový východ 200 x 75 mm Tabulka pro označení nouzového východu je vyrobená z fotoluminiscenčního materiálu odolného proti povětrnostním vlivům a UV záření. Je k dispozici ve variantě plast nebo samolepka. Instaluje se nad dveře. Značení nouzový...
52Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Ohlašovna požáru

Bezpečnostní tabulka - Ohlašovna požáru

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Ohlašovna požáru 200x75 mm Pokud v budově vypukne požár, je nutná rychlá pomoc. Hasičský telefon je k dispozici pouze pro tento účel, což znamená, že je snadné a rychlé uskutečnit tísňové volání. Předpokladem je samozřejmě to, že místo, kde je...
52Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Východ - nápis

Bezpečnostní tabulka - Východ - nápis

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Východ - nápis 200 x 75 mm Nejsou-li únikové cesty osvětleny, musí být použity fotoluminiscenční tabulky, které jasně informují osoby v případě nouze o únikovém východu. Nápis "Východ" je ideální v případě výpadku proudu nebo tmy. Je určen pro...
52Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - EXIT

Bezpečnostní tabulka - EXIT

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - EXIT 200 x 75 mm. Fotoluminiscenční (svítící) bezpečnostní tabulky EXIT   jsou vyrobeny pro výpadek světelného zdroje. Instalace těchto svítících tabulek se obejde bez elektrikáře. Neexistuje žádná vnitřní elektroinstalace potřebná pro tuto tabulku....
60Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Evakuační výtah - nápis

Bezpečnostní tabulka - Evakuační výtah - nápis

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Evakuační výtah 200 x 100 mm Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití v exteriéru je...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Úniková cesta

Bezpečnostní tabulka - Úniková cesta

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Úniková cesta 200 x 75 mm Pokud neexistuje nouzové světlo s únikovou značkou, musí být úniková značení protipožární ochrany vyrobeno z trvalých materiálů. Použijte naše fotoluminiscenční únikové tabulky, se kterými jasně označíte své únikové...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vlevo dolů

Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vlevo dolů

Bezpečnostní tabulka z fotoluminiscenčního materiálu Únikové schodiště vlevo dolů I při nejlepších opatřeních pro prevenci nehod nelze vyloučit nouzové situace. To je přesně důvod, proč by obchodní prostory nebo jiné veřejné prostory měly být optimálně připraveny na mimořádnou...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vlevo nahoru

Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vlevo nahoru

Fotoluminiscenční značení Únikové schodiště vlevo nahoru Požár nebo jiné mimořádné situace mohou rychle vést k hromadné panice, zejména pokud únikové cesty nejsou správně označeny. Rychlá orientace v případě nouze zajišťuje tabulka Únikové schodiště vlevo nahoru se směrovými...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vpravo dolů

Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vpravo dolů

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Únikové schodiště vpravo dolů 200 x 100 mm Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vpravo nahoru

Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vpravo nahoru

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Únikové schodiště vpravo nahoru 200 x 100 mm Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikový východ nad dveře

Bezpečnostní tabulka - Únikový východ nad dveře

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Únikový východ nad dveře 200 x 100 mm. Únikový východ nad dveře se používá pro označení únikového východu na pracovišti. V případě nouze by ohrožené osoby měly být rychle a bezpečně vedeny mimo nebezpečnou oblast. Směrová šipka a symbol...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikový východ vlevo

Bezpečnostní tabulka - Únikový východ vlevo

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Únikový východ vlevo 200 x 100 mm. Únikové cesty jsou trasy, jako jsou chodby nebo východy ven nebo do zabezpečených oblastí. Měly by v případě nouze zajistit zaměstnancům a návštěvníkům dostat se do bezpečí. Veřejné budovy a pracovní oblasti s...
62Kč
... více informací

Tabulky únikových cest a značky nouzových východů

Tabulky únikových cest se používají k jasnému označení únikových cest a východů, a proto by se měly používat ve všech oblastech provozu nebo ve veřejných budovách. Rozpoznatelné označení únikové cesty v nouzových situacích, může být rozhodující a výrazně snížit riziko nehod a úmrtí. Úniková cesta je označena zelenou barvou se symbolem běžící postavy.

Fotoluminiscenční značení únikových cest

Podle normy musí být značky ukazující únikovou cestu trvale viditelné, aby bylo v nouzových situacích dosaženo požadovaného účinku. Z tohoto důvodu jsou tabulky fotoluminiscenční, takže mohou únikovou cestu ukázat i v případě selhání osvětlení.

Označení uvnitř objektu i na únikových a záchranných plánech musí být jednotné, aby nedošlo k záměně, která by jinak mohla představovat značné riziko v nebezpečných situacích. Je proto třeba dbát na důsledné používání správně vybraných bezpečnostních tabulek.

Kromě informací o únikové cestě jsou i další únikové značky, které se na pracovištích musí podle předpisu používat. Zejména nouzové značky, které označují místnosti, ve kterých mohou postižení obdržet pomoc. Tyto tabulky a značky naznačují přítomnost defibrilátoru, upozorňují na nosítka nebo označují sběrná místa. Existuje také řada značek první pomoci. Používá se zelená signální barva, která je v jasném kontrastu s bílým pozadím.
V průběhu nové verze standardu ASR od března 2013 byly do předpisů zahrnuty také nové doplňkové tabulky. Ty však mají pouze podpůrnou funkci a nesmí se používat samostatně, protože by to jinak odporovalo aktuálně platné normě.

Fotoluminiscenční tabulky s únikovou cestou a značkami nouzového východu

Na pracovišti a na veřejných místech je vyžadováno dostatečné množství fotoluminiscenčního značení únikových cest, pokud v případě výjimečné situace chybí bezpečnostní osvětlení. V nouzových situacích může standardní osvětlení selhat, což znamená, že označení na podlaze a stěnách pomůže správné orientaci do místa bezpečí.
Naše fotoluminiscenční bezpečnostní produkty mají vysoké hodnoty jasu podle DIN 67510-4. Díky svému nepřekonatelnému poměru ceny a výkonu nabízejí tabulky perfektní řešení pro označení únikových cest.

 

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku
Copyright © 2021 Central Company. Powered by Zen Cart