Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky

Únikové bezpečnostní tabulky - Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. platné od 1.1. 2003

Jsou velmi důležitým bezpečnostním prvkem na pracovišti nebo ve veřejných prostorách.
V případě evakuace mají lidem pomoci udržet klidné a racionální myšlení a směrovat je do bezpečného místa. Značení musí být jasným řešením situace pro případ úniku. To je důvod, proč únikové bezpečnostní tabulky musí být dostatečně velké, jasné a jednoznačně čitelné.
Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Naše fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky odpovídají svítivosti stanovené normami.

Plastové tabulky mohou mít předvrtány otvory o průměru 3mm pro montáž pomocí hmoždinek nebo jsou opatřeny samolepící speciální páskou 3M pro lepení přímo na zeď.Sada šipek a koleček

Sada šipek a koleček

1 sada koleček 2 cm - 15 ks 1 sada šipek 2,5 cm - 20 ks 
49Kč
Samolepka pro označení hasicího přístroje

Samolepka pro označení hasicího přístroje

Samolepka pro označení hasicího přístroje 150 x 150 mm Identifikuje umístění hasících přístrojů na pracovištích a ve veřejných prostorech. Značka se instaluje přímo nad hasící přístroj. V případě nouze usnadňuje jejich hledání a umožňuje tak rychlý boj proti požáru. Tato...
63Kč
Samolepka pro označení požární hadice

Samolepka pro označení požární hadice

Samolepka pro označení požární hadice 150 x 150 mm Mezinárodní symbol požární hadice ukazuje umístění hasicích hadic ve firmách a veřejných institucích. Jasně viditelné označení hadic pomocí značek protipožární ochrany přispívá k tomu, že v případě mimořádné události mohou...
63Kč
Sběrné místo - šablona pro značení podlahy a stěny

Sběrné místo - šablona pro značení podlahy a stěny

Šablona pro značení podlahových a stěnových ploch označující sběrné místo v případě nouzové situace. Díky velikosti je značení dobře viditelné a efektivní Používá se všude, kde jsou značky únikových východů skryté nebo nejsou jasně viditelné, jako je skladování, výroba, haly a...
690Kč
Únikový východ nahoru - šablona pro značení podlahy a stěny

Únikový východ nahoru - šablona pro značení podlahy a stěny

Šablona pro značení podlahových a stěnových ploch označující směr únikového východu nahoru. Díky velikosti je značení dobře viditelné a efektivní Používá se všude, kde jsou značky únikových východů skryté nebo nejsou jasně viditelné, jako je skladování, výroba, haly a podzemní...
690Kč
Únikový východ vlevo - šablona pro značení podlahy a stěny

Únikový východ vlevo - šablona pro značení podlahy a stěny

Šablona pro značení podlahových a stěnových ploch označující únikový východ vlevo. Díky velikosti je značení dobře viditelné a efektivní Používá se všude, kde jsou značky únikových východů skryté nebo nejsou jasně viditelné, jako je skladování, výroba, haly a podzemní garáže....
690Kč
Únikový východ vpravo - šablona pro značení podlahy a stěny

Únikový východ vpravo - šablona pro značení podlahy a stěny

Šablona pro značení podlahových a stěnových ploch označující únikový východ vpravo. Díky velikosti je značení dobře viditelné a efektivní Používá se všude, kde jsou značky únikových východů skryté nebo nejsou jasně viditelné, jako je skladování, výroba, haly a podzemní garáže....
690Kč

Tabulky únikových cest a značky nouzových východů

Tabulky únikových cest se používají k jasnému označení únikových cest a východů, a proto by se měly používat ve všech oblastech provozu nebo ve veřejných budovách. Rozpoznatelné označení únikové cesty v nouzových situacích, může být rozhodující a výrazně snížit riziko nehod a úmrtí. Úniková cesta je označena zelenou barvou se symbolem běžící postavy.

Fotoluminiscenční značení únikových cest

Podle normy musí být značky ukazující únikovou cestu trvale viditelné, aby bylo v nouzových situacích dosaženo požadovaného účinku. Z tohoto důvodu jsou tabulky fotoluminiscenční, takže mohou únikovou cestu ukázat i v případě selhání osvětlení.

Označení uvnitř objektu i na únikových a záchranných plánech musí být jednotné, aby nedošlo k záměně, která by jinak mohla představovat značné riziko v nebezpečných situacích. Je proto třeba dbát na důsledné používání správně vybraných bezpečnostních tabulek.

Kromě informací o únikové cestě jsou i další únikové značky, které se na pracovištích musí podle předpisu používat. Zejména nouzové značky, které označují místnosti, ve kterých mohou postižení obdržet pomoc. Tyto tabulky a značky naznačují přítomnost defibrilátoru, upozorňují na nosítka nebo označují sběrná místa. Existuje také řada značek první pomoci. Používá se zelená signální barva, která je v jasném kontrastu s bílým pozadím.
V průběhu nové verze standardu ASR od března 2013 byly do předpisů zahrnuty také nové doplňkové tabulky. Ty však mají pouze podpůrnou funkci a nesmí se používat samostatně, protože by to jinak odporovalo aktuálně platné normě.

Fotoluminiscenční tabulky s únikovou cestou a značkami nouzového východu

Na pracovišti a na veřejných místech je vyžadováno dostatečné množství fotoluminiscenčního značení únikových cest, pokud v případě výjimečné situace chybí bezpečnostní osvětlení. V nouzových situacích může standardní osvětlení selhat, což znamená, že označení na podlaze a stěnách pomůže správné orientaci do místa bezpečí.
Naše fotoluminiscenční bezpečnostní produkty mají vysoké hodnoty jasu podle DIN 67510-4. Díky svému nepřekonatelnému poměru ceny a výkonu nabízejí tabulky perfektní řešení pro označení únikových cest.

 

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku
Copyright © 2021 Central Company. Powered by Zen Cart