Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky

Únikové bezpečnostní tabulky - Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. platné od 1.1. 2003

Jsou velmi důležitým bezpečnostním prvkem na pracovišti nebo ve veřejných prostorách.
V případě evakuace mají lidem pomoci udržet klidné a racionální myšlení a směrovat je do bezpečného místa. Značení musí být jasným řešením situace pro případ úniku. To je důvod, proč únikové bezpečnostní tabulky musí být dostatečně velké, jasné a jednoznačně čitelné.
Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Naše fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky odpovídají svítivosti stanovené normami.

Plastové tabulky mohou mít předvrtány otvory o průměru 3mm pro montáž pomocí hmoždinek nebo jsou opatřeny samolepící speciální páskou 3M pro lepení přímo na zeď.Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vlevo nahoru

Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vlevo nahoru

Fotoluminiscenční značení Únikové schodiště vlevo nahoru Požár nebo jiné mimořádné situace mohou rychle vést k hromadné panice, zejména pokud únikové cesty nejsou správně označeny. Rychlá orientace v případě nouze zajišťuje tabulka Únikové schodiště vlevo nahoru se směrovými...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vpravo dolů

Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vpravo dolů

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Únikové schodiště vpravo dolů 200 x 100 mm Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vpravo nahoru

Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vpravo nahoru

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Únikové schodiště vpravo nahoru 200 x 100 mm Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikový východ - nápis

Bezpečnostní tabulka - Únikový východ - nápis

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Únikový východ - nápis 200 x 50 mm. Správné označení únikových východů je založeno na správném výběru a umístění bezpečnostních tabulek. Únikové východy musí být označeny tabulkou nad dveřmi. Instalací tohoto značení na pracovišti lze v...
39Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikový východ nad dveře

Bezpečnostní tabulka - Únikový východ nad dveře

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Únikový východ nad dveře 200 x 100 mm. Únikový východ nad dveře se používá pro označení únikového východu na pracovišti. V případě nouze by ohrožené osoby měly být rychle a bezpečně vedeny mimo nebezpečnou oblast. Směrová šipka a symbol...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikový východ vlevo

Bezpečnostní tabulka - Únikový východ vlevo

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Únikový východ vlevo 200 x 100 mm. Únikové cesty jsou trasy, jako jsou chodby nebo východy ven nebo do zabezpečených oblastí. Měly by v případě nouze zajistit zaměstnancům a návštěvníkům dostat se do bezpečí. Veřejné budovy a pracovní oblasti s...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikový východ vlevo dolů

Bezpečnostní tabulka - Únikový východ vlevo dolů

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Únikový východ vlevo dolů 200 x 100 mm. Tabulka únikový východ vlevo dolů zobrazuje symbol běžící osoby se směrovou šipkou. V kancelářských budovách, letištích, koncertních sálech, školách, nemocnicích, skladech a nákupních centrech jsou v...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikový východ vlevo nahoru

Bezpečnostní tabulka - Únikový východ vlevo nahoru

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Únikový východ vlevo nahoru 200 x 100 mm. V případě selhání osvětlení musí být únikové východy zřetelně označeny, aby návštěvníci a zaměstnanci mohli najít cestu v případě nouze. V budovách, ve kterých únikové cesty nejsou okamžitě...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikový východ vpravo

Bezpečnostní tabulka - Únikový východ vpravo

Bezpečnostní tabulky - Únikový východ vpravo 200 x 100 mm Únikové cesty jsou východy a cesty pro záchranu osob v případě nouze. Může se jednat o požár, výbuch, únik chemických látek atd. Používají se k rychlé evakuaci ohrožených osob z budov, kanceláří, výrobních prostor a skladů....
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikový východ vpravo dolů

Bezpečnostní tabulka - Únikový východ vpravo dolů

Bezpečnostní tabulky - Únikový východ vpravo dolů 200 x 100 mm Zejména ve velkých a složitých budovách jako jsou úřady, školy, firmy a sklady, pomáhají bezpečnostní tabulky v případě nouze k snadné a rychlé orientaci do místa bezpečí. Tímto způsobem lze zabránit zranění osob. Bílý...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Východ - nápis

Bezpečnostní tabulka - Východ - nápis

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Východ - nápis 200 x 75 mm Nejsou-li únikové cesty osvětleny, musí být použity fotoluminiscenční tabulky, které jasně informují osoby v případě nouze o únikovém východu. Nápis "Východ" je ideální v případě výpadku proudu nebo tmy. Je určen pro...
52Kč
... více informací
Fotoluminiscencni stopy na podlahu

Fotoluminiscencni stopy na podlahu

Fotoluminiscencni stopy na podlahu urychlí opuštění nebezpečných prostor Fotoluminiscencni stopy jsou skvělým doplňkem k bezpečnostním tabulkám. Za tmy svítí díky luminiscenčnímu materiálu a tím urychlují osobám v případě nouze opustit ohrožený prostor. Materiál je samolepící a snadno je...
179Kč
Fotoluminiscenční fólie

Fotoluminiscenční fólie

Fotoluminiscenční fólie pro protipožární označení Samolepící PVC fólie pro označení protipožární ochrany. Je vhodná především pro fotoluminiscenční podložka pod důležitá bezpečnostní zařízení, např. hasicí přístroje, uzávěry, nouzové vypínače apod. Luminace po 30minutách:...
1799Kč
Fotoluminiscenční samolepka na dveře

Fotoluminiscenční samolepka na dveře

Fotoluminiscenční samolepka na dveře pro usnadnění odemykání Samolepka na dveře usnadňuje ve tmě nalezení díry pro vložení klíče. Fotoluminiscenční materiál svítí až 10 hodin po vypnutí dodávky elektrického proudu.
19Kč
Fotoluminiscenční samolepka pod hasící přístroj

Fotoluminiscenční samolepka pod hasící přístroj

Fotoluminiscenční (samosvítivá) samolepka Rozměr: 400x600mm
499Kč
Podlahové značení - kolečka

Podlahové značení - kolečka

Průběh a konec únikové cesty lze průběžně označovat lepicími body (kolečkami). Rychlou evakuaci v případě nebezpečí lze zaručit pouze jednotným a jasně rozpoznatelným označením. Světelné spínače, svítidla a podlahy jsou ideální pro připevnění fotoluminiscenčních koleček, protože...
19Kč
... více informací
Sada šipek a koleček

Sada šipek a koleček

1 sada koleček 2 cm - 15 ks 1 sada šipek 2,5 cm - 20 ks 
49Kč

Tabulky únikových cest a značky nouzových východů

Tabulky únikových cest se používají k jasnému označení únikových cest a východů, a proto by se měly používat ve všech oblastech provozu nebo ve veřejných budovách. Rozpoznatelné označení únikové cesty v nouzových situacích, může být rozhodující a výrazně snížit riziko nehod a úmrtí. Úniková cesta je označena zelenou barvou se symbolem běžící postavy.

Fotoluminiscenční značení únikových cest

Podle normy musí být značky ukazující únikovou cestu trvale viditelné, aby bylo v nouzových situacích dosaženo požadovaného účinku. Z tohoto důvodu jsou tabulky fotoluminiscenční, takže mohou únikovou cestu ukázat i v případě selhání osvětlení.

Označení uvnitř objektu i na únikových a záchranných plánech musí být jednotné, aby nedošlo k záměně, která by jinak mohla představovat značné riziko v nebezpečných situacích. Je proto třeba dbát na důsledné používání správně vybraných bezpečnostních tabulek.

Kromě informací o únikové cestě jsou i další únikové značky, které se na pracovištích musí podle předpisu používat. Zejména nouzové značky, které označují místnosti, ve kterých mohou postižení obdržet pomoc. Tyto tabulky a značky naznačují přítomnost defibrilátoru, upozorňují na nosítka nebo označují sběrná místa. Existuje také řada značek první pomoci. Používá se zelená signální barva, která je v jasném kontrastu s bílým pozadím.
V průběhu nové verze standardu ASR od března 2013 byly do předpisů zahrnuty také nové doplňkové tabulky. Ty však mají pouze podpůrnou funkci a nesmí se používat samostatně, protože by to jinak odporovalo aktuálně platné normě.

Fotoluminiscenční tabulky s únikovou cestou a značkami nouzového východu

Na pracovišti a na veřejných místech je vyžadováno dostatečné množství fotoluminiscenčního značení únikových cest, pokud v případě výjimečné situace chybí bezpečnostní osvětlení. V nouzových situacích může standardní osvětlení selhat, což znamená, že označení na podlaze a stěnách pomůže správné orientaci do místa bezpečí.
Naše fotoluminiscenční bezpečnostní produkty mají vysoké hodnoty jasu podle DIN 67510-4. Díky svému nepřekonatelnému poměru ceny a výkonu nabízejí tabulky perfektní řešení pro označení únikových cest.

 

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku
Copyright © 2021 Central Company. Powered by Zen Cart