Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. platné od 1.1. 2003

Únikové bezpečnostní tabulky

Jsou velmi důležitým bezpečnostním prvkem ve společnosti nebo v prostorách pro veřejné použití.

Všechny značení mají určitou evakuační grafiku, kterou nelze změnit. V případě nebezpečí mají tyto značky pomoci při evakuaci lidem udržet klidné a racionální myšlení. To je důvod, proč únikové bezpečnostní tabulky musí být dost velké, jasné a jednoznačně čitelné. Značky musí být umístěny u evakuačních míst.
Značení musí být jasným řešením situace pro příklad úniku.

Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Naše fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky odpovídají svítivosti stanovené normami.

Plastové tabulky mohou mít předvrtány otvory o průměru 3mm pro montáž pomocí hmoždinek nebo jsou opatřeny samolepící speciální páskou 3M pro lepení přímo na zeď.
Bezpečnostní tabulka - Evakuační výtah

Bezpečnostní tabulka - Evakuační výtah

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Evakuační výtah 150 x 150 mm. Fotoluminiscenční samolepící bezpečnostní tabulky mají tloušťku 0,25 mm. Doporučené podkladové plochy pro nalepení samolepek jsou všechny materiály s vyjímkou zdiva, betonu nebo porézních hmot. Podkladový povrch musí být...
68Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Evakuační výtah - nápis

Bezpečnostní tabulka - Evakuační výtah - nápis

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Evakuační výtah 200 x 100 mm Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití v exteriéru je...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - EXIT

Bezpečnostní tabulka - EXIT

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - EXIT 200 x 75 mm. Fotoluminiscenční (svítící) bezpečnostní tabulky EXIT   jsou vyrobeny pro výpadek světelného zdroje. Instalace těchto svítících tabulek se obejde bez elektrikáře. Neexistuje žádná vnitřní elektroinstalace potřebná pro tuto tabulku....
60Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Hasicí přístroj

Bezpečnostní tabulka - Hasicí přístroj

Bezpečnostní tabulka Označení hasicího přístroje 150 x 150 mm Identifikuje umístění hasících přístrojů na pracovištích a ve veřejných prostorech. Značka se instaluje přímo nad hasící přístroj. V případě nouze usnadňuje jejich hledání a umožňuje tak rychlý boj proti požáru. Tato...
63Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Hasící přístroj - nápis

Bezpečnostní tabulka - Hasící přístroj - nápis

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Hasicí přístroj - nápis 150 x 50 mm Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití v...
48Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Hlásič požáru

Bezpečnostní tabulka - Hlásič požáru

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulka Hlásič požáru 150 x 150 mm Tato tabulka se používá k označení umístění hlásičů požáru na pracovištích a ve veřejných prostorách. Požární hlásič je nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak upozornit na oheň. Spouští se ručně a má na...
73Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Hydrant

Bezpečnostní tabulka - Hydrant

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Hydrant 150 x 150 mm Symbol H se používá k identifikaci umístění hydrantu. Aby hasiči mohli rychle a efektivně poskytnout pomoc v případě požáru, je nejdůležitějším požadavkem voda. Hydranty umožňují hasičům odebrat vodu z veřejné vodní sítě v...
73Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Hydrant - nápis

Bezpečnostní tabulka - Hydrant - nápis

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Hydrant - nápis 200 x 75 mm V případě požáru se hasiči musí rychle orientovat a bezpečnostní tabulky poskytují důležité informace. Tabulky s nápisem hydrant označují zařízení, která jsou pro hasičský sbor v případě požáru velmi důležitá. Při...
52Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Místo první pomoci

Bezpečnostní tabulka - Místo první pomoci

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Místo první pomoci 150 x 150 mm V praxi se často používá bezpečnostní tabulka s křížem, který jasně označuje místo první pomoci. Na označeném místě je možné najít lékárničku nebo jiné záchranné prostředky. Ve standardní nabídce máme...
73Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nouzový východ

Bezpečnostní tabulka - Nouzový východ

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Nouzový východ 200 x 75 mm Tabulka pro označení nouzového východu je vyrobená z fotoluminiscenčního materiálu odolného proti povětrnostním vlivům a UV záření. Je k dispozici ve variantě plast nebo samolepka. Instaluje se nad dveře. Značení nouzový...
52Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Ohlašovna požáru

Bezpečnostní tabulka - Ohlašovna požáru

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Ohlašovna požáru 200x75 mm Pokud v budově vypukne požár, je nutná rychlá pomoc. Hasičský telefon je k dispozici pouze pro tento účel, což znamená, že je snadné a rychlé uskutečnit tísňové volání. Předpokladem je samozřejmě to, že místo, kde je...
52Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Označení požární hadice

Bezpečnostní tabulka - Označení požární hadice

Bezpečnostní tabulka Označení požární hadice 150 x 150 mm Mezinárodní symbol požární hadice ukazuje umístění hasicích hadic ve firmách a veřejných institucích. Jasně viditelné označení hadic pomocí značek protipožární ochrany přispívá k tomu, že v případě mimořádné události...
63Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Požární suchovod

Bezpečnostní tabulka - Požární suchovod

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Požární suchovod A5 Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití v exteriéru je také...
67Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Požární výtah

Bezpečnostní tabulka - Požární výtah

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Požární výtah A5 Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití v exteriéru je také...
67Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Šipka k požárnímu zařízení

Bezpečnostní tabulka - Šipka k požárnímu zařízení

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulka Šipka k požárnímu zařízení 150 x 150 mm. Je používána ve společnostech a ve veřejných prostorech pro označení směru požární ochrany. Značka doplňuje stávající značku požární bezpečnosti, která podrobněji vysvětluje, která hasiva se nacházejí...
63Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Šipka rovná

Bezpečnostní tabulka - Šipka rovná

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Šipka rovná 150 x 150 mm Směrová šipka určená k označení směru nouzového východu. Když hrozí nebezpečí, je nutné vědět, kam musí osoby jít. Evakuační značky jsou proto důležité pro orientaci z budovy, obchodního centra, areálu atd. Je nezbytné,...
63Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Šipka směr dolů vpravo nebo vlevo

Bezpečnostní tabulka - Šipka směr dolů vpravo nebo vlevo

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Šipka směr dolů vpravo nebo vlevo 150 x 150 mm V případě evakuace bezpečnostní tabulky zajišťují, aby záchranáři a lidé v nebezpečném prostoru mohli rychle najít cestu. Označte důležité únikové východy v souladu s normami a předpisy. Šipka...
63Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Úniková cesta

Bezpečnostní tabulka - Úniková cesta

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Úniková cesta 200 x 75 mm Pokud neexistuje nouzové světlo s únikovou značkou, musí být úniková značení protipožární ochrany vyrobeno z trvalých materiálů. Použijte naše fotoluminiscenční únikové tabulky, se kterými jasně označíte své únikové...
62Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vlevo dolů

Bezpečnostní tabulka - Únikové schodiště vlevo dolů

Bezpečnostní tabulka z fotoluminiscenčního materiálu Únikové schodiště vlevo dolů I při nejlepších opatřeních pro prevenci nehod nelze vyloučit nouzové situace. To je přesně důvod, proč by obchodní prostory nebo jiné veřejné prostory měly být optimálně připraveny na mimořádnou...
62Kč
... více informací
 

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku
Copyright © 2020 Central Company. Powered by Zen Cart