GHS symboly

Značky a symboly nebezpečí podle nařízení GHS

Značení výrobních místností, skladovacích prostor a přepravních kontejnerů podle GHS (Global Harmonized System) odpovídá globálně standardizované klasifikaci a označování chemických látek a nebezpečných látek. Symboly nebezpečí podle GHS jsou čtvercové, bílé s červeným rámečkem a symbolem uprostřed, který ilustruje nebezpečí příslušné látky, jako je lebka pro akutní zdravotní rizika. Bezpečnostní značky se používají jednotlivě nebo s doplňkovým textem jako kombinovaná tabulka.
Vyrábíme a prodáváme etikety podle GHS v různých velikostech. Potřebujete individuální bezpečnostní štítek? Kontaktujte nás. Vyrobíme jakékoliv bezpečnostní značení podle Vašich představ.

GHS - Ekologicky nebezpečné

GHS - Ekologicky nebezpečné

Samolepka upozorňující na látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí.
5Kč
... více informací
GHS - Náchylné k výbuchu

GHS - Náchylné k výbuchu

Náchylné k výbuchu označuje nebezpečí exploze.
5Kč
... více informací
GHS - Nebezpečí

GHS - Nebezpečí

Tento symbol se používá k identifikaci nebezpečných látek blíže nespecifikovaných. Je vhodné ho doplnit dalšími upřesňujícími značkami.
5Kč
... více informací
GHS - Oxidující

GHS - Oxidující

Označení nebezpečných látek s plamenem nad kruhem se používá pro oxidující látky.
5Kč
... více informací
GHS - Plamen

GHS - Plamen

Náchylné k hoření označuje zboží s nebezpečím vznícení.
5Kč
... více informací
GHS - Tlaková láhev

GHS - Tlaková láhev

Tento symbol se používá k označení nebezpečí stlačeného plynu.
5Kč
... více informací
GHS - Toxické látky

GHS - Toxické látky

Symbol lebky slouží k označení nebezpečných toxických látek.
5Kč
... více informací
GHS - Zdraví škodllivý

GHS - Zdraví škodllivý

Štítek označuje látky, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví.
5Kč
... více informací
GHS - Žíravina

GHS - Žíravina

Symbol žíravý slouží k označení žíravých látek.
5Kč
... více informací

Nové zboží pro měsíc února - Identifikační a informační značky

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku