Bezpečnostní tabulky







Velký výběr bezpečnostních tabulek pro společnosti a veřejné instituce

Náš rozsáhlý sortiment nabízí velký výběr bezpečnostních tabulek a značení za dostupnou cenu a s krátkou dodací lhůtou. Nabízíme Vám standardizované označení a značení vyrobené na zakázku.

Tabulky pro identifikaci únikových cest

Značky této třídy jsou určeny k označení únikových cest a mají zajistit rychlou evakuaci osob z budovy v případě požáru. Tyto tabulky jsou k dispozici v souladu se staršími a novějšími normami podle mezinárodní normy ISO 7010. Svítivost fotoluminiscenčních tabulek zajistí viditelnost směru úniku v případě evakuace.

Výstražné tabulky a značení

Tyto tabulky jsou vhodné pro označení potenciálních zdrojů nebezpečí a jsou také vyžadovány zákonem v mnoha společnostech a veřejných prostorách. Výstražné bezpečnostní tabulky si můžete zakoupit v souladu s normou nebo pokud nemůžete najít správné označení, můžeme je vyrobit podle Vašich specifikací.

Požární bezpečnostní značení a tabulky

Značky požární ochrany zajišťují, že v případě požáru bude pro lidi nebo pro hasiče rychle k dispozici hasicí zařízení. Tyto bezpečnostní tabulky si můžete objednat online nebo si je můžete nechat vyrobit individuálně.

Zákazové bezpečnostní tabulky

Nabízíme značení zákazů v různých provedeních a rozměrech. Tabulky tohoto typu mají charakter pokynu nedělat něco, tj. zdržet se určitého jednání. I zde, pokud nemůžete najít správné označení, můžeme jej vyrobit podle Vašich individuálních specifikací.

Příkazové bezpečnostní tabulky

Tabulky s příkazem mají, stejně jako zákazové značky, instruktivní charakter, ale jsou namířeny přesně proti nim, tj. přikazují něco, co je třeba udělat, tj. provést akci. Je bezpodmínečně nutné dodržovat tyto příkazy. Máme rozsáhlé varianty příkazových tabulek pro širokou škálu použití.

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku