Přehled nového zboží

Místo vyhrazené pro kouření vymezuje prostory pro kouření a odděluje je jasně a viditelně od oblastí bez kouření. Značka informuje ... více informací
Tabulka umyj si ruce vyzývá zaměstnance, aby dodržovali platné hygienické předpisy. Značení je používáno zejména v oblastech zdravotní ... více informací
Tato bezpečnostní tabulka slouží k ochraně proti závažnému dýchací úrazu na pracovišti. Značení používej ochranný respirátor ... více informací
Používej ochrannou obuv slouží k ochraně zaměstnanců před vážným poraněním nohou. Bezpečnostní tabulka se používá na ... více informací
Zajišťuj se ochranným pásem informuje zaměstnance o nutnosti v určitých oblastech práce používat bezpečnostní pás. Tabulka se používá ... více informací
Pracuj s obličejovým štítem zaměstnanci naznačuje, že je povinný nosit vhodnou ochranu obličeje. Obličejový štít se používá ve všech ... více informací
Tabulka používej ochranný oděv se používá ve všech oblastech, v němž jsou zaměstnanci povinni nosit osobní ochranný oděv. V mnoha ... více informací

Kód: KPP008
Cena: 15Kč

Přední strana Karty první pomoci obsahuje informaci o linkách tísňového volání a obrázkové znaky, piktogramy, život zachraňujících ... více informací
 

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku
Copyright © 2019 Central Company. Powered by Zen Cart