Přehled všeho zboží


Kód: F047
Cena: 52Kč

Hmotnost: 0kg

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky - Hydrant - nápis 200 x 75 mm Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky ... více informací
Bezpečnostní tabulka Kotelna nepovolaným vstup zakázán Používá se na vchodové dveře nebo stěnu u vchodu do kotelny. Bezpečnostní tabulky ... více informací
Bezpečnostní tabulka Mazání a čištění za provozu zakázáno Použijte k označení nebezpečí při mazání a čištění stroje nebo ... více informací
Místo vyhrazené pro kouření vymezuje prostory pro kouření a odděluje je jasně a viditelně od oblastí bez kouření. Značka informuje ... více informací

Kód: 60021
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulky - Napětí V A4, A5 Bezpečnostní tabulky - Napětí ? V do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší ... více informací

Kód: 10041
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí! Nízká teplota Používá se v pracovních prostorech tam, kde převažují velmi nízké teploty z důvodu ... více informací

Kód: 10062
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí otravy Varování před nebezpečím otravy toxickými látkami informuje, že v uloženém prostoru se nachází ... více informací

Kód: 10081
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí otravy plynem Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí otravy plynem - do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu ... více informací

Kód: 10043
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí poleptání Výstražná tabulka označuje žíravé látky, které mohou způsobit vážná poranění při ... více informací

Kód: P109
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí popálení A4, A5 Bezpečnostní tabulky do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší ... více informací
Bezpečnostní tabulka Nebezpečí požáru hořlavých kapalin Upozorňuje na přítomnost hořlavé látky. Používá se u vchodových dveří, ... více informací
Bezpečnostní tabulka Nebezpečí radioaktivní látky Výstražná tabulka se používá pro označování zdrojů záření, které představují ... více informací

Kód: 10051
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí uklouznutí Výstražná značka nebezpečí uklouznutí se používá pro označení pracovní oblasti, kde ... více informací

Kód: 10101
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí úrazu A4 , A5 Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí úrazu do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 ... více informací
Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí úrazu padajícím zdivem Bezpečnostní tabulky - Nebezpečí úrazu padajícím zdivem - do velikosti A4 jsou ... více informací

Kód: P104
Cena: 11Kč

Hmotnost: 0kg

Bezpečnostní tabulka Nebezpečí výbuchu Tabulka nebezpečí výbuchu se používá v prostorech, v nichž jsou uloženy výbušné látky nebo je ... více informací
Bezpečnostní tabulka Nebezpečí výbuchu - Zóna 1 Používá se k upozornění na výbušné látky nebo výbušné prostředí. Bezpečnostní ... více informací
Bezpečnostní tabulka Nebezpečí výbuchu - Zóna 2 Používá se k upozornění na výbušné látky nebo výbušné prostředí. Bezpečnostní ... více informací
Bezpečnostní tabulka Nebezpečí výbuchu - Zóna 20 Používá se k upozornění na výbušné látky nebo výbušné prostředí. Bezpečnostní ... více informací
Bezpečnostní tabulka Nebezpečí výbuchu Zóna 22 Používá se k upozornění na výbušné látky nebo výbušné prostředí. Bezpečnostní ... více informací
 

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku
Copyright © 2019 Central Company. Powered by Zen Cart