Parkování

Označení pakovacího místa

Vozidla zaparkovaná neoprávněně jsou nepříjemná a mohou ohrozit bezpečnost. Značky parkovacích míst zajišťují pořádek a bezpečnost v prostorách Vaší společnosti, na parkovišti zákazníků nebo na parkovištích návštěvníků. Odpovídající označení parkoviště na první pohled ukazuje, kde lze zaparkovat auta, autobusy, motorky nebo jízdní kola a kde je parkování zakázáno.
Nabízíme tabulky pro značení parkovišť s textem dle Vašeho výběru pro individuální označení parkovacích míst managementu, zaměstnanců nebo návštěvníků.

Parkování vyhrazené pro ....

Parkování vyhrazené pro ....

Tabulka pro vyhrazené parkování s vlastní SPZ. SPZ napište do textového pole. Tabulka je vhodná pro označení rezervovaného parkovacího místa.
19Kč
... více informací
Zákaz parkovat, vozidlo může být odtaženo

Zákaz parkovat, vozidlo může být odtaženo

Tabulka upozorňující na zákaz parkování, vozidlo může být odtaženo.
19Kč
... více informací
Parkování vlevo

Parkování vlevo

Značka parkoviště se symbolem P a směrovou šipkou vlevo označuje směr k parkovacím místům.
19Kč
... více informací
Parkování vpravo

Parkování vpravo

Značka parkoviště se symbolem P a směrovou šipkou vpravo označuje směr k parkovacím místům.
19Kč
... více informací
Parkoviště vyhrazeno pro návštěvníky

Parkoviště vyhrazeno pro návštěvníky

Produktová řada P je komplexní značkovací systém pro identifikaci parkovišť, vícepodlažních parkovišť, garáží a dalších parkovacích míst ve městech, obcích, bytových družstvech, společnostech a soukromých osobách. V případě potřeby lze libovolně symboly a texty individuálně...
19Kč
... více informací
Soukromý pozemek - zákaz parkovat

Soukromý pozemek - zákaz parkovat

Tabulka označující soukromý pozemek se zákazem parkování Všechna značení v silničním provozu, která zakazují parkování, musí být jasně a srozumitelně označená. Touto tabulkou jasným a srozumitelným způsobem označíte soukromý pozemek a upozorníte na zákaz parkování. Značení nabízíme...
19Kč
... více informací
Vjezd - zákaz parkovat

Vjezd - zákaz parkovat

Tabulka označující vjezd se zákazem parkování.
19Kč
... více informací
Vyhrazené pro zákazníky

Vyhrazené pro zákazníky

Tabulka označující vyhrazené parkování pro zákazníky.
19Kč
... více informací
Výjezd - zákaz parkovat

Výjezd - zákaz parkovat

Tabulka označující výjezd se zákazem parkování.
19Kč
... více informací

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku