Zákazové bezpečnostní tabulky

Zákazové bezpečnostní tabulky slouží k informaci o zakázaných činnostech

Zákazové bezpečnostní tabulky slouží k zakázání nevhodných a nebezpečných činností. Musí splňovat různé regulační požadavky a normy. Tím je zajištěno, aby nedošlo k neporozumění a nedošlo tím k nehodám nebo nedodržení zákazů.

Značky zákazu patří k bezpečnostním značkám

Svým charakteristickým vzhledem - bílým pozadím, černým piktogramem a červeným okrajem jsou velmi nápadným symbolem, který okamžitě upoutá pozornost každého pozorovatele. Přispívají tím k bezpečnosti ve firmách, institucích, výrobních halách atd., protože piktogramy jasně ukazují nebezpečí. Značky zákazu se používají tam, kde vzhledem k okolnostem není možné odstranit potenciální nebezpečí. Upozorňují a jasně ukazují, které chování je zakázáno. Pokud jsou dodržovány, zabraňují nebezpečným situacím, které mohou nastat v důsledku nedbalosti nebo nevědomosti. Jako zaměstnavatel jste také podle zákona povinni zabezpečovat a označovat nebezpečné oblasti.

Nejpoužívanější jsou zákazy kouření, používání ohně, zákazy vstupu, hašení vodou, dotýkání. Potřebuje vyrobit tabulku na míru? Neváhejte nás kontaktovat.Bezpečnostní tabulka - Kotelna nepovolaným vstup zakázán

Bezpečnostní tabulka - Kotelna nepovolaným vstup zakázán

Bezpečnostní tabulka Kotelna nepovolaným vstup zakázán Používá se na vchodové dveře nebo stěnu u vchodu do kotelny. Bezpečnostní tabulky - Kotelna nepovolaným vstup zakázán do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm....
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Mazání a čištění za provozu zakázáno

Bezpečnostní tabulka - Mazání a čištění za provozu zakázáno

Bezpečnostní tabulka Mazání a čištění za provozu zakázáno Použijte k označení nebezpečí při mazání a čištění stroje nebo zařízení. Bezpečnostní tabulky - Mazání a čištění za provozu zakázáno do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nedotýkat se!

Bezpečnostní tabulka - Nedotýkat se!

Bezpečnostní tabulky - Nedotýkat se! Zákazová bezpečnostní tabulka "Zákaz dotýkat se" označuje místo se zákazem dotyku. Pohyblivé části stroje, pohony, nástroje, obrobky apod., které jsou volně přístupné, mohou vytvářet nebezpečná místa. Žíravé, dráždivé nebo senzibilizující látky...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Bezpečnostní tabulka - Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Bezpečnostní tabulka Nehas vodou ani pěnovými přístroji Používá se v místech s elektrickým zařízením a jinými místy, kde nelze použít vodu k uhašení hoření nebo požáru. Bezpečnostní tabulka je vhodná k označení materiálů, povrchů a zařízení citlivých na vodu. Pomocí příslušných...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Neparkuj

Bezpečnostní tabulka - Neparkuj

Bezpečnostní tabulka Neparkuj zakazuje parkování na vyznačeném místě. Tato tabulka je snadným řešením, jak upozornit na zakázané místo k parkování. Umístění je vhodné přímo na místo, které chceme omezit pro parkování. Univerzální použití - lze umístit podle potřeby. Bezpečnostní...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nepoužívejte výtah v případě požáru

Bezpečnostní tabulka - Nepoužívejte výtah v případě požáru

Bezpečnostní tabulka Nepoužívejte výtah v případě požáru Zakazuje osobám používat výtah při požáru. Použití výtahu může být život ohrožující. Toto označení varuje ty, kteří chtějí opustit budovu v případě nouze a paniky výtahem. Při požáru je vysoká pravděpodobnost selhání...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nepovolaným vstup zakázán

Bezpečnostní tabulka - Nepovolaným vstup zakázán

Bezpečnostní tabulka - Nepovolaným vstup zakázán se symbolem a textem Tabulka informuje o zákazu vstupu nepovolaným osobám. Zabráníte náhodnému vstupu cizích osob. Jako součást bezpečnostního značení může být použita k prevenci nehod v nezabezpečených oblastech nebo k zajištění provozní...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj do pracovního prostoru stroje

Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj do pracovního prostoru stroje

Bezpečnostní tabulky - Nevstupuj do pracovního prostoru stroje se symbolem a textem Zákazová značka se používá ve stálých provozovnách, aby se zabránilo nehodám a škodám způsobeným vstupem do nebezpečného prostoru stoje. Tabulka zákazu upozorňuje chodce na zakázaný vstup do oblasti stroje....
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj pod zavěšené břemeno

Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj pod zavěšené břemeno

Bezpečnostní tabulky - Nevstupuj pod zavěšené břemeno Tabulka zákazu se používá v provozovnách, aby se zabránilo nehodám a škodám způsobeným pohybem osob pod zavěšeným břemenem. Značení brání a upozorňuje chodce na nebezpečné místo pod zavěšeným předmětem. Tabulky umístěte do...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nezapínej

Bezpečnostní tabulka - Nezapínej

Bezpečnostní tabulka Nezapínej upozorňuje na nebezpečí od stroje nebo zařízení Zákazové značení zakazuje zapínání stroje nebo zařízení. Umisťuje se u ovládacího panelu, stroje nebo zařízení. Používá se pro stroje, které mohou být poškozeny nesprávným používáním nebo které...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Nezapínej na zařízení se pracuje

Bezpečnostní tabulka - Nezapínej na zařízení se pracuje

Bezpečnostní tabulka Nezapínej na zařízení se pracuje Umisťuje se na ovládací panel, řazení zařízení nebo mechanismů během oprav a uvedení do provozu. Bezpečnostní tabulka zákazu Nezapínej na zařízení se pracuje varuje před zapínáním zařízení. Značení se používá pro stroje,...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Průchod zakázán

Bezpečnostní tabulka - Průchod zakázán

Bezpečnostní tabulka Průchod zakázán Průchod zakázán se používá ve stálých prostorech, aby se předešlo nehodám a škodám při procházení osob. Jako součást provozního označení zabraňuje vstupu chodců do zaneprázdněných nebo nebezpečných oblastí. Tato bezpečnostní tabulka se...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Soukromý pozemek, vstup zakázán

Bezpečnostní tabulka - Soukromý pozemek, vstup zakázán

Bezpečnostní tabulka Soukromý pozemek, vstup zakázán určená k ochraně pozemku. Tabulka slouží k označení zákazu vstupu na soukromý pozemek. Umisťuje se na začátku soukromého pozemku. Instalace je možná například na plot, zeď, dřevo apod. Upozorněte cizí osoby na soukromé vlastnictví pozemku...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Stůj dopravní prostor

Bezpečnostní tabulka - Stůj dopravní prostor

Bezpečnostní tabulka Stůj dopravní prostor Slouží k označení dopravního prostoru. Bezpečnostní tabulky Stůj dopravní prostor do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Symbol - průchod zakázán

Bezpečnostní tabulka - Symbol - průchod zakázán

Bezpečnostní tabulka - Symbol - průchod zakázán Značka průchod zakázán slouží k prevenci nehod v oblasti nebezpečných míst. Pohyblivé povrchy, nestabilní povrchy a další nebezpečné oblasti lze jasně identifikovat pomocí této bezpečnostní tabulky. S dostatečným značením můžete jasně...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Symbol - zákaz hašení vodou

Bezpečnostní tabulka - Symbol - zákaz hašení vodou

Symbol - zákaz hašení vodou - bezpečnostní tabulka Nejčastěji hasicím prostředkem ohně je voda. V mnoha případech je vysoce účinná při hašení požáru. Existují však ohně, kde kontakt s vodou může požár zvýšit. Při spalování kapalin jako je benzín, tuk, olej nebo vosk, které jsou...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Symbol - zákaz pití vody

Bezpečnostní tabulka - Symbol - zákaz pití vody

Symbol - zákaz pití vody - Bezpečnostní tabulka Značením zákazu pití informujete osoby, že voda není pitná. Místa s přítokem vody, které nezajišťují pitnou vodu, představují zdravotní riziko. V komerčních, průmyslových a zemědělských zařízeních se používá procesní nebo technologická...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Symbol - zákaz výskytu otevřeného ohně

Bezpečnostní tabulka - Symbol - zákaz výskytu otevřeného ohně

Symbol - zákaz výskytu otevřeného ohně - bezpečnostní tabulka Bezpečnostní značení zákaz výskytu otevřeného ohně zakazuje manipulaci s otevřeným plamenem. Oblasti s hořlavými látkami a materiály nesmějí být vystaveny ohni. Oheň ohrožuje historické budovy, provoz a skladování hořlavých...
19Kč
... více informací
Bezpečnostní tabulka - Za provozu vstup zakázán

Bezpečnostní tabulka - Za provozu vstup zakázán

Bezpečnostní tabulky - Za provozu vstup zakázán A4, A5 Bezpečnostní tabulky Za provozu vstup zakázán do velikosti A4 jsou vyrobeny z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty bezpečnostních tabulek jsou tloušťky 1 mm. Plastové bezpečnostní tabulky se užívají zejména v interiéru. Použití v...
19Kč
... více informací

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku