Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky

Únikové bezpečnostní tabulky - Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. platné od 1.1. 2003

Jsou velmi důležitým bezpečnostním prvkem na pracovišti nebo ve veřejných prostorách.
V případě evakuace mají lidem pomoci udržet klidné a racionální myšlení a směrovat je do bezpečného místa. Značení musí být jasným řešením situace pro případ úniku. To je důvod, proč únikové bezpečnostní tabulky musí být dostatečně velké, jasné a jednoznačně čitelné.
Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Naše fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky odpovídají svítivosti stanovené normami.

Plastové tabulky mohou mít předvrtány otvory o průměru 3mm pro montáž pomocí hmoždinek nebo jsou opatřeny samolepící speciální páskou 3M pro lepení přímo na zeď.Samolepka pro označení požární hadice

Samolepka pro označení požární hadice

Samolepka pro označení požární hadice 150 x 150 mm Mezinárodní symbol požární hadice ukazuje umístění hasicích hadic ve firmách a veřejných institucích. Jasně viditelné označení hadic pomocí značek protipožární ochrany přispívá k tomu, že v případě mimořádné události mohou...
63Kč
Sběrné místo - šablona pro značení podlahy a stěny

Sběrné místo - šablona pro značení podlahy a stěny

Šablona pro značení podlahových a stěnových ploch označující sběrné místo v případě nouzové situace. Díky velikosti je značení dobře viditelné a efektivní Používá se všude, kde jsou značky únikových východů skryté nebo nejsou jasně viditelné, jako je skladování, výroba, haly a...
690Kč
Únikový východ nahoru - šablona pro značení podlahy a stěny

Únikový východ nahoru - šablona pro značení podlahy a stěny

Šablona pro značení podlahových a stěnových ploch označující směr únikového východu nahoru. Díky velikosti je značení dobře viditelné a efektivní Používá se všude, kde jsou značky únikových východů skryté nebo nejsou jasně viditelné, jako je skladování, výroba, haly a podzemní...
690Kč
Únikový východ vlevo - šablona pro značení podlahy a stěny

Únikový východ vlevo - šablona pro značení podlahy a stěny

Šablona pro značení podlahových a stěnových ploch označující únikový východ vlevo. Díky velikosti je značení dobře viditelné a efektivní Používá se všude, kde jsou značky únikových východů skryté nebo nejsou jasně viditelné, jako je skladování, výroba, haly a podzemní garáže....
690Kč
Únikový východ vpravo - šablona pro značení podlahy a stěny

Únikový východ vpravo - šablona pro značení podlahy a stěny

Šablona pro značení podlahových a stěnových ploch označující únikový východ vpravo. Díky velikosti je značení dobře viditelné a efektivní Používá se všude, kde jsou značky únikových východů skryté nebo nejsou jasně viditelné, jako je skladování, výroba, haly a podzemní garáže....
690Kč

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku